Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành: Tọa đàm để nâng cao vai trò của Tộc họ văn hóa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng: 8:09 | 10/05 Lượt xem: 277

Ra đời từ thực tiễn triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và là một trong những mô hình vận động sức dân một cách sáng tạo, có hiệu quả ở các địa phương, nhiều hoạt động của Tộc họ đã đóng góp vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Núi Thành.


Xác định tộc họ văn hóa là một trong những hình thái tổ chức xã hội có vai trò và đóng góp nhiều trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận cấp xã tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện tổ chức tọa đàm để nâng cao vai trò của Tộc họ văn hóa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gần đây nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Giang đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng xây dựng Tộc văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới” Mặt trận xã Tam Nghĩa tổ chức Toạ đàm “Tộc họ với công tác xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường”… Tại các buổi tọa đàm, nhiều tộc học đã trao đổi về những kinh nghiệm trong việc xây dựng Tộc học văn hóa, việc thực hiện tuyên truyền, vận động tập hợp con cháu cam kết thực hiện những quy ước về truyền thống gia tộc, phẩm chất đạo đức, qua đó xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng; phát huy những thuần phong mỹ tục, bài trừ những tập tục lạc hậu góp phần xây dựng nên những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam; qua tọa đàm, đại diện các gia tộc cũng đề xuất những khó khăn trong Tộc họ cần được sự quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ của Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa các cấp;.…
Cũng tại các buổi tọa đàm, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các xã đã tổ chức cho Tộc ký cam kết bảo vệ môi trường và ký giao ước đăng ký thi đua năm 2019./.

Tác giả: Hồ Tịnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)