Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thống kê, báo cáo số lượng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn

Ngày đăng: 8:14 | 14/05 Lượt xem: 307

Để chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ - công chức cấp xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, thôn, khối phố, UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương thống kê, báo cáo danh sách cán bộ - công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn và ở thôn, khối phố hiện có gởi về Phòng Nội vụ trước ngày 20.5.2019 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.
Căn cứ số lượng cán bộ - công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn sẽ được bố trí theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ, các địa phương thống kê số lượng cán bộ - công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi thực hiện Nghị định 34 theo mẫu hướng dẫn. UBND huyện Núi Thành đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ nội dung Nghị định số 34/2019 của Chính phủ để đề xuất phương án bố trí, sử dụng, giải quyết số lượng cán bộ - công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn dôi dư; dự kiến chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn; nêu những tồn tại, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 34/2019 để UBND huyện tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)