Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ghi nhận ở cuộc thi “Kỹ năng biên tập, viết tin, bài Chương trình phát thanh Đại đoàn kết”

Ngày đăng: 15:41 | 07/06 Lượt xem: 208

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hoạt động tuyên truyền ở cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực chuyên môn, viết tin bài, biên tập, xây dựng chương trình phát thanh đại đoàn kết.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Núi Thành phối hợp tổ chức cuộc thi “Kỹ năng biên tập, viết tin, bài Chương trình phát thanh Đại đoàn kết” năm 2019.
Cuộc thi triển khai sâu rộng trong các địa phương trên địa bàn huyện, có 17/17 xã, thị trấn tham gia cuộc thi viết tin, bài, xây dựng Chương trình phát thanh đại đoàn kết.
Trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữ UB.MTTQ Việt Nam các xã thị trấn với Đài Truyền thanh của các xã thị trấn trong việc xây dựng chương trình “Kỹ năng biên tập, viết tin, bài Chương trình phát thanh Đại đoàn kết”. Nhiều đơn vị có sự đầu tư, ngay từ sau khi, Ban tổ chức phát động cuộc thi, các địa phương đã phân công người tham gia viết tin, bài theo đúng chủ đề của Ban tổ chức đề ra, nhiều tin, bài có chất lượng phản ánh được các hoạt động của các cấp Mặt trận, các hội đoàn thể thành viên của Mặt trận và các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua trên địa bàn huyện.

Nhiều địa phương xây dựng chương trình hay, đủ tiêu chuẩn để chấm chọn là: Thị Trấn Núi Thành, Tam Mỹ Đông, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Nghĩa, Tam Giang, Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây, Tam Xuân II và xã đảo Tam Hải. Nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng, biên tập, lên võ chương trình, viết được nhiều tin, bài hay, có chất lượng, đủ về số lượng tin, bài theo yêu cầu của Ban tổ chức như: Thị Trấn Núi Thành, Tam Mỹ Đông và Tam Hiệp, tin, bài viết bám sát theo chủ đề: Xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một vững chắc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. 
Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Thị trấn Núi Thành, nhì cho Tam Mỹ Đông và Tam Hiệp; giải ba thuộc về Tam Giang, Tam Nghĩa và Tam Hòa.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các đơn vị tham gia cuộc thi.
Qua cuộc thi, chọn những chương trình hay, tin, bài có chất lượng đưa vào phát sóng trong Chương trình phát thanh “Đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Núi Thành phối hợp thực hiện. Các xã thị trấn làm quen dần và có kinh nghiêm hơn trong việc xây dựng chương trình phát thanh “Đại đoàn kết” phát trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh các xã thị trấn, để tuyên truyền cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hiện tốt các phong trào, chương trình, các cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và của địa phương triển khai và không ngừng nâng cao chất lượng chương trình phát “Đại đoàn kết” phát trên sóng phát thanh của huyện để tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước và của địa phương, góp phần vào xây dựng quê hương Núi Thành ngày một giàu đẹp hơn.

Tác giả: Trường Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)