Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục lộ trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp

Ngày đăng: 9:38 | 25/07 Lượt xem: 310

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) và Chương trình số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, huyện Núi Thành tiếp tục lộ trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn…

Trong năm học 2018 -2019 vừa qua, huyện Núi Thành đã sáp nhập Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào vào Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Tam Xuân I), sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình vào Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (xã Tam Hòa). Bước vào năm học 2019-2020, huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức sáp nhập trường Tiểu học Nguyễn Hiền với Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (xã Tam Anh Nam) và trường Tiểu học Hùng Vương với Tiểu học Ngô Quyền (xã Tam Nghĩa). Theo ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, việc tổ chức, sắp xếp lại hệ thống một số trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay là chủ trương lớn của Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành, nhằm khắc phục tình trạng trường lớp quy mô nhỏ, dàn trải trong đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trường học, tỉ lệ học sinh ngày càng giảm, chất lượng hạn chế ở các trường, qua đó, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cũng qua sắp xếp trường lớp, huyện sẽ bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên hợp lý, khắc phục tình trạng giáo viên dạy không đủ số tiết theo quy định, tránh lãng phí trong việc bố trí các nguồn lực của nhà nước và nhân dân, từ đó có điều kiện tập trung đầu tư nguồn lực về cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo…

Dựa trên những điều kiện thuận lợi là các trường học triển khai sáp nhập có địa bàn giao thông thuận tiện và nằm chung trên địa bàn xã; đảm bảo về điều kiện cơ sỏ vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên khi sáp nhập, năm học 2019-2020, huyện Núi Thành triển khai kế hoạch cụ thể sáp nhập trường Tiểu học Nguyễn Hiền với Tiểu học Mạc Đỉnh Chi (xã Tam Anh Nam) thành một trường lấy tên là trường Tiểu học Nguyễn Hiền. Trong năm học 2019-2020 sắp đến, trường Tiểu học Nguyễn Hiền sẽ có tổng số 13 lớp, 377 học sinh, 27 cán bộ - giáo viên – nhân viên. Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi có tổng số 16 lớp, 524 học sinh, 28 cán bộ - giáo viên – nhân viên. Dự kiến sau sáp nhập vào năm học 2019-2020, trường mới Tiểu học Nguyễn Hiền sẽ có 29 lớp, 901 học sinh, 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Về việc sáp nhâp trường Tiểu học Hùng Vương với Tiểu học Ngô Quyền (xã Tam Nghĩa): năm học 2019-2020, trường Tiểu học Ngô Quyền có tổng số 10 lớp, 293 học sinh, 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trường Tiểu học Hùng Vương có 16 lớp, 505 học sinh, 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau khi sáp nhập thành trường mới lấy tên là Tiểu học Hùng Vương, trường sẽ có tổng số 26 lớp, 798 học sinh; 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ông Trần Công Hiệu – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, việc sáp nhập trường Tiểu học Nguyễn Hiền với Tiểu học Mạc Đỉnh Chi (xã Tam Anh Nam) sẽ giảm được 1 hiệu trưởng, 1 giáo viên Tổng phụ trách đội, giảm 2 nhân viên (kế toán và văn thư); giảm được các chức danh trong nhà trường (1 chủ tịch Công đoàn, 3 tổ trưởng chuyên môn, 3 tổ trưởng Công đoàn, 1 trướng ban thanh tra nhân dân); giảm 1 phòng làm việc của Hiệu trưởng, 1 phòng làm việc của chủ tịch Công đoàn, 1 phòng Tổng phụ trách đội và 1 phòng truyền thống. Việc sáp nhập trường Tiểu học Hùng Vương với Tiểu học Ngô Quyền sẽ giảm được 2 cán bộ quản lý (1 Phó Hiệu trưởng phụ trách trường và 1 Phó Hiệu trưởng); 1 Tổng phụ trách đội, 3 nhân viên (văn thư, thư viện, kế toán); giảm được các chức danh: 1 chủ tịch Công đoàn, 3 tổ trưởng chuyên môn, 1 trưởng ban thanh tra nhân dân; giảm 1 phòng làm việc của Hiệu trưởng, 1 phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, 1 phòng làm việc của Chủ tịch Công đoàn, 1 phòng làm việc của Tổng phụ trách đội và 1 phòng truyền thống. UBND huyện Núi Thành đã có dự kiến bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư đảm bảo hợp lý.
Mặc dù còn một số khó khăn trong việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, trong đó đặc biệt là việc bố trí đối với cán bộ quản lý và nhân viên dư thừa, tuy nhiện, UBND huyện Núi Thành quyết tâm thực hiện tốt các quy trình sáp nhập và thành lập các trường mới đúng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) và Chương trình số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho biết: Huyện thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động ngành giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của huyện và gắn với mục tiêu Chương trình số 15/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)