Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành đề xuất cơ chế, chính sách phát triển đô thị

Ngày đăng: 8:16 | 15/10 Lượt xem: 487

Huyện Núi Thành đã hoàn thành các thủ tục đề nghị Thủ tưởng Chính phủ công nhận đô thị loại IV và hình thành cấp hành chính tương đương là thị xã vào năm 2020. Hiện tại, huyện đang tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách phát triển đô thị trên địa bàn tầm nhìn đến năm 2030.

Thực tế cho thấy, giai đoạn 2015-2020, Núi Thành định hướng xây dựng đô thị loại IV, do vậy không nằm trong lộ trình lập quy hoạch vùng huyện theo Quyết định 1089/2016 của UBND tỉnh mà lập quy hoạch vùng liên huyện Tam Kỳ - Núi Thành – Phú Ninh theo chỉ đạo tại Công văn 460/2016 của UBND tỉnh. Từ cơ sở đó, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Núi Thành và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3858/2017. Đồng thời UBND huyện Núi Thành cũng đã tổ chức lập đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) trên phạm vi ranh giới toàn huyện và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 08/2018. Sau khi Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 1737/2018, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung và đã trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.
Trong những năm qua, huyện Núi Thành đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển đô thị, tuy nhiên, hiện nay phần lớn diện tích thuộc khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt nằm trong ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai, do vậy, việc đầu tư hệ thống hạ tầng khung, thu hút đầu tư vào địa bàn phần lớn do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kiểm soát, thu hút đầu tư. Việc lập quy hoạch các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai nhưng chưa gắn với phân kỳ đầu tư, nhu cầu, do vậy, phạm vi ảnh hưởng của “quy hoạch treo” trên phạm vi rộng lớn còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, qua thực tế, các giải pháp nâng cao năng lực quản lý đô thị ở Núi Thành là cần phải phân vùng, phân cấp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và địa phương để kiểm soát quá trình phát triển đô thị, nông thôn và hải đảo theo quy hoạch. Cạnh đó, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện lộ trình nâng loại đô thị Núi Thành lên loại IV, hướng đến nâng cấp hành chính lên thị xã theo Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII còn nhiều vướng mắc. Huyện Núi Thành đã nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển đô thị Núi Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo yêu cầu của Sở Xây dựng.
Theo đề xuất của UBND huyện Núi Thành, cơ chế về nguồn lực tài chính, địa phương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ để phát triển đô thị Núi Thành giai đoạn sau năm 2020 và nâng mức hỗ trợ cho huyện Núi Thành tại Nghị quyết 36/2016 và Nghị quyết 13/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể, cấn nâng mức quy định hàng năm ngân sách tỉnh bổ sung cho Núi Thành không quá 5 tỉ đồng để lập quy hoạch các dự án; lý do: sau khi đô thị Núi Thành hoàn thành công nhận đô thị loại IV phải cần nguồn kinh phí lớn để ưu tiên tổ chức lập quy hoạch phân khu làm cơ sở kiểm soát phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, mời gọi thu hút đầu tư, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới cấp xã, hướng đến cấp hành chính là thị xã Núi Thành giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đó, huyện Núi Thành cũng đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trọng điểm và bổ sung có mục tiêu kiến thiết thị chính: mỗi năm khoảng 100 tỉ đồng để có nguồn lực đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng khung đô thị đồng bộ, nhất là tại các xã dự kiến thành phường, hướng đến thành lập thị xã Núi Thành, đồng thời đáp ứng tiêu chí hạ tầng đô thị loại III, giai đoạn 2020-2025.
Nằm trong nội dung đề xuất của huyện Núi Thành để phát triển đô thị là tỉnh ưu tiên bố trí danh mục huy động từ nguồn vốn ODA cho Núi Thành để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu; ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% nguồn vốn đối ứng giải phóng mặt bằng tái định cư các dự án ODA đầu tư trên địa bàn. Về cơ chế, chính sách quản lý quy hoạch, đất đại, huyện Núi Thành đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND huyện tổ chức lập quy hoạch chung (phân khu), tỉ lệ 1/5000 đối với từng đơn vị hành chính cấp xã của 9 phường nội thị thuộc thị xã Núi Thành trong tương lai để làm cơ sở quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Đồng thời, Núi Thành cũng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, bổ sung danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2021-2026 để đầu tư đồng bộ hạ tầng khung đô thị Núi Thành.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)