Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ghi từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Núi Thành

Ngày đăng: 16:42 | 01/06 Lượt xem: 152

Thực hiện Chỉ thị 35/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản liên quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đến nay, các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Núi Thành đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện nay địa phương đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII…

Kết quả
Từ đầu tháng 12.2019, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn Núi Thành bắt đầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, toàn huyện có 211/211 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội với đầy đủ 4 nội dung. Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành, nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo nội dung, chương trình, nguyên tắc theo quy định và hướng dẫn của cấp trên; các đại hội đã bầu 680 chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo chất lượng, cơ cấu; trong đó nữ: 205 đồng chí, trẻ dưới 30 tuổi: 8 đồng chí, mới trúng cử: 184 đồng chí, tái cử: 496 đồng chí; có 40 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố, 63 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận theo tinh thần Nghị quyết số 13/2013 của Tỉnh ủy.

Về đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Núi Thành chọn Đảng bộ xã Tam Xuân II và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; Đảng bộ xã Tam Giang thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Qua tổ chức đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở trực thuộc Huyện ủy kết quả đạt khá tốt, nhân sự được bầu vào cấp ủy và các chức danh chủ chốt của cấp ủy đạt chất lượng, đảm bảo cơ cấu, tỉ lệ phiếu bầu đạt cao. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Phó ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành cho biết: Việc thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sâu sát, thực hiện đúng quy trình đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Núi Thành kết thúc vào cuối tháng 4.2020, tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên đến ngày 21.5.2020, đại hội cấp cơ sở trực thuộc Huyện ủy mới kết thúc. Qua tổng hợp, toàn huyện Núi Thành có 61/61 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Qua các đại hội cho thấy, hầu hết các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đạt kết quả tốt cả về nội dung, nhân sự và hình thức; tuân thủ đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy trình công tác nhân sự và điều hành đại hội, tạo ra không khí phấn khởi trong nội bộ đảng và nhân dân. Kết quả có 319 cấp ủy viên của 61 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy được bầu tại các đại hội cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và cơ bản đúng cơ cấu, trong đó có 249 cấp ủy viên tái cử và 70 ủy viên được cơ cấu lần đầu.
Những kinh nghiệm rút ra
Theo ông Nguyễn Minh Khả - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và qua kết quả tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở trên địa bàn, Huyện ủy rút ra một số kinh nghiệm. Trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan, nhất là những vấn đề mới để tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên; phải cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên thành kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để đại hội đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng và toàn dân. Bên cạnh đó, công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự phải thực sự mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và thực hiện đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn tại ở địa phương, đơn vị. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung, tránh tình trạng quá chú trọng đến công tác nhân sự mà xem nhẹ các nội dung khác. Cùng với công tác chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự phải được các cấp ủy đảng tiến hành dân chủ, khách quan, đúng quy trình; cần lựa chọn những đồng chi có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững điều lệ đảng, các nguyên tắc, thủ tục, quy trình đại hội để tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu đại hội…
Vào thời điểm nầy, sau khi hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, Huyện ủy Núi Thành đã và đang tiếp tục hoàn tất các bước còn lại để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6.2020. Đây là Đại hội được Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm khối huyện của tỉnh Quảng Nam.


Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)