Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Ngày đăng: 7:44 | 16/06 Lượt xem: 35

UBND huyện Núi Thành vừa tổ chức nghị tổng kết phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019) và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Qua Báo cáo của UBND huyện, phong trào thi đua yêu nước của huyện Núi Thành được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm của huyện đạt hơn 61.570 tỉ đồng; năm 2019 theo giá hiện hành đạt trên 74.280 tỉ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Phong trào thi đua phát triển văn hóa - xã hội, lĩnh vực quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính; xây dựng đảng, mặt trận, đoàn thể 5 năm qua cũng có chuyển biến tích cực.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, toàn huyện tập trung tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH, ANQP đã đề ra; đồng thời tập trung tổ chức mạnh mẽ quyết liệt phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực trọng tâm sau đây:
- Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Ưu tiên cho việc xây dựng Khu KTM Chu Lai. Huy động tốt các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo bước chuyển biến về chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững về kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phối hợp và chỉ đạo tốt công tác tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý hiện trạng, giải quyết có kết quả các vấn đề còn tồn tại, tạo điều kiện để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí của Chính phủ đề ra.
- Tập trung tăng thu ngân sách, khai thác nguồn thu. Đẩy mạnh khai thác quỹ đất, nhất là phân giao cấp xã để có nguồn đối ứng các chương trình dự án XDCB. Về XDCB thực hiện theo đúng cơ cấu bố trí vốn theo quy định kiên quyết giảm nợ tối đa và không để phát sinh nợ XDCB, đặc biệt hạ thấp nợ tồn đọng nhiều năm. Tiếp tục xây dựng GTNT ở các xã, thị trấn theo kế hoạch.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung hơn nữa về xã hội hóa giáo dục và y tế; đầu tư để xây dựng trường đạt chuẩn. Tiếp tục triển khai đề án Phổ cập bậc Trung học. Nâng cao chất lượng hoạt động ngành Y tế theo phân cấp, nâng cao chỉ tiêu xây dựng y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu giảm tỷ suất sinh thô theo KH, đặc biệt giảm tỷ lệ sinh con 3+, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về 2 tiêu chí cân nặng và chiều cao, nâng cao chất lượng gia đình Việt Nam. 
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội về văn hoá, thể thao từng bước đáp ứng yêu cầu về đời sống tinh thần và sức khoẻ của nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tạo nhiều việc làm cho người lao động, trên cơ sở phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ. Phát động mạnh mẽ phong trào đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách. Giảm mạnh hộ nghèo, nâng cao mức thu nhập của nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề xã hội.
- Tăng cường trách nhiệm, củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy đầy đủ chức năng của cơ sở để đẩy mạnh việc chủ động giải quyết các vấn đề tồn tại ở cơ sở.
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, đặc biệt chú trọng đến vùng trọng điểm, vùng dự án. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, kiện toàn bộ máy trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện sắp xếp lại tổ chức và tinh giảm biên chế.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm cả thời gian lẫn vật chất trong công chức, viên chức, kiên quyết điều hành ngân sách đúng Luật, chú trọng các ngành, cơ quan, xã, thị trấn.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường chất lượng đảng viên, Đảng bộ, Chi bộ đạt tỷ lệ TSVM, hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; tiếp tục phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Phong trào thi đua yêu nước năm 2020 phải hướng mạnh vào những việc bức bách, những chương trình mang tính đột phá, những mục tiêu trọng tâm, phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)