Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đổi thay qua một nhiệm kỳ ở một Đảng bộ

Ngày đăng: 8:06 | 25/06 Lượt xem: 69

Tam Mỹ Tây là xã tách ra từ xã Tam Mỹ, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng 5 năm qua, Đảng bộ xã Tam Mỹ Tây đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020,

 Cán bộ và nhân dân ở đây đoàn kết, thống nhất chung sức chung lòng thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra: Kinh tế của xã luôn trên đà phát triển, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra: Tổng giá trị sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn đến năm 2020 đạt 8,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 12%, tăng 2% so Nghị Quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 đạt 75,36 tỷ đồng, tăng 1,45 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 39 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 lần so với năm 2015. 
Sản xuất nông-lâm nghiệp có những bước phát triển, công tác khuyến nông, khuyến lâm không ngừng được quan tâm đầu tư. Xã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và phát triển rừng. Các mô hình trang trại phát triển mạnh như: Cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, nuôi heo hướng nạc, gà ta thả vườn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Xã đưa các giống lúa có năng suất cao vào sản xuất, năng suất bình quân hằng năm đạt từ 50 đến hơn 56 tạ/ha, tăng 6,5 tạ/ha so với năm 2015, đạt hơn 108% so với Nghị quyết đề ra, và đạt 111% so với kế hoạch huyện giao. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.400 tấn.
Phát huy thế mạnh của miền núi, trong nhiệm kỳ qua, toàn xã phát triển mạnh diện tích trồng rừng keo nguyên liệu, hằng năm khai thác 12.500 tấn, mỗi ha doanh thu hơn 85 triệu đồng. Bên cạnh trồng rừng, xã làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ đàn Vooc chà vá chân xám tại Hòn Dồ; cải tạo 135 vườn tạp, trong đó có 15 vườn hiệu quả kinh tế cao. 
Chăn nuôi gia súc, gia cầm không ngừng phát triển, đặc biệt trong 3 năm(2015-2018) tổng đàn tăng nhanh. Hiện nay, xã có đàn gia súc 1.280 con, gia cầm 26.300 con, tăng 7.800 con so với năm 2015. 
Công tác quy hoạch được tập trung thực hiện khá đồng bộ; công tác quản lý, sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp; xây dựng cơ sở hạ tầng đạt nhiều kết quả: Nhiệm kỳ qua xã đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 39 công trình trong đó nhiều công trình thủy lợi, giao thông, trường học, có 7 đập thủy lợi; bê tông hóa 8.500 m kênh mương nội đồng, xây dựng 3 cây cầu kiên cố, 12.500m đường giao thông nông thôn; phối hợp với huyện xây dựng kiên cố các tuyến đường ĐH5, ĐH7 qua địa bàn xã. Công tác quản lý, sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp, triển khai thực hiện tốt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân; tổ chức tốt công tác quy hoạch gắn với quy hoạch nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường ĐH5, ĐH7, hành lang đường ĐT 617 và đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả. Mạng lưới điện thắp sáng đã được quan tâm nâng cấp, sửa chữa đảm bảo tốt nguồn điện phục vụ cho 100% hộ dân có điện sinh hoạt và điện phụ vụ cho sản xuất kinh doanh.
Nhiệm kỳ qua, xã tập trung triển khai thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, làm cho bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người dân ngày một không ngừng được nâng lên; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh được cải thiện; các hình thức tổ chức sản xuất được hình thành; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố kiện toàn. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã được Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên: Chất lượng giáo dục ngày một nâng cao: Trường THCS Lê Văn Tâm, Tiểu học Hoàng Hoa Thám; Mẫu giáo công lập Hoa Hồng đều đã đạt chuẩn quốc gia. Chương trình phổ cập giáo dục đúng độ tuổi được duy trì, hệ thống cơ sở vật chất mạng lưới trường lớp xây dựng hết sức khang trang đảm bảo tốt cho việc dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học của xã đều chuẩn hóa về chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học trong giai đoạn mới hiện nay. Xã triển khai thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn xã. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp từ xã đến thôn và các trường học trên địa bàn xã, nội dung phong phú, đa dạng và đạt nhiều thành tích cao các giải của Huyện. Trạm truyền thanh xã không ngừng được đầu tư sửa chữa, hệ thống truyền thanh được lắp đặt rộng khắp ở 6/6 thôn, thời lượng tiếp sóng và phát thanh đảm bảo phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền đến với nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới từng bước đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, xã có 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, trong đó có 5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liền( 2016, 2017 và 2018). Đó là: Thôn Trung Chánh; Thạnh Mỹ; Trung Lương; Tịnh Sơn và Tú Mỹ. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng, đội ngũ cán bộ Trạm y tế xã và y tế thôn được cũng cố thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; các chương trình y tế quốc gia, công tác dân số- Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, xã có hơn 95% người tham gia bảo hiểm y tế, có hơn 90% gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh. Công tác chăm sóc giáo dục trẻ em thực hiện có hiệu quả: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm đầy đủ các loại Vắcxin đạt 100%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân giảm còn 4,1%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể thấp còi giảm còn 8,39% 
Thực hiện đạo lý " Uống nước nhớ nguồn", từ năm 2015 – nay, xã Tam Mỹ Tây đã hỗ trợ sửa chữa 58 nhà, xây mới 4 nhà“ tình nghĩa” cho đối tượng chính sách; nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang Liệt sỹ với kinh phí 1,4 tỷ đồng, quy tập 02 mộ liệt sỹ đưa về an táng trong nghĩa trang liệt sỹ của xã; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công đúng theo quy định.
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo của xã được quan tâm và có sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bằng nhiều chương trình, dự án được lồng ghép cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để giúp đỡ hộ nghèo về sinh kế, nhà ở, đào tạo nghề, tạo việc làm; tham gia đóng góp hủ gạo tình thương, đồng tiền nhân đạo, tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,44%, giảm hơn so với năm 2015 là 4,52%. Hằng năm, xã đề thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các đợt hiến máu tình nguyện để cứu người.
Nhiệm kỳ qua( 2015-2020), xã Tam Mỹ Tây triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, hằng năm xã đều đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân trên giao; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đạt kết quả tốt, tạo sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội thực hiện tốt, tiếp tục giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. HĐND xã không ngừng đổi mới về cả nội dung và phương thức hoạt động: Ban hành nhiều nghị quyết có chất lượng, sát đúng tình hình thực tế của địa phương để phát triển kinh tế - Văn hóa xã hội- Quốc phòng an ninh. UBND xã không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội- quốc phòng an ninh; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính, tinh thần. thái độ phục vụ nhân dân.
Mặc trận và các hội đoàn thể trong xã nhiệm kỳ qua triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình như:“Dân vận khéo”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình, phong trào của hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Mỹ Tây triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng: Phát triển 38 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ hiện nay lên 191 đảng viên, thực hiện kiểm tra 50 lượt công tác đảng đối với 11 chi bộ, tổ chức kiểm tra, giám sát 15 cuộc và tiến hành xử lý kỹ luật 2 đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ xã có tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và chi bộ đạt trong sạch vững mạnh luôn đạt 90 % trở lên, không có chi bộ yếu kém.
Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua; nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ xã Tam Mỹ Tây tiếp tục ra sức xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2020- 2025), phát huy truyền thống xã Anh hùng, có bề dày truyền thống cách mạng. Cán bộ và nhân dân xã Tam Mỹ Tây luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cần cù, sáng tạo, có tinh thần vượt khó vươn lên để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- Văn hoá xã hội- An ninh quốc phòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Mỹ Tây lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng xã ngày một không ngừng phát triển đi lên.

Tác giả: Trường Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)