Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Những công trình, phần việc của MTTQ các cấp hướng về Đại hội Đảng

Ngày đăng: 8:20 | 25/06 Lượt xem: 230

Nhằm tạo không khí sôi nổi, đồng thuận trong nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, MTTQ các cấp đã tích cực, chủ động phát động đợt thi đua thực hiện mô hình, công trình, phần việc chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn dân ở các khu dân cư để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đoàn kết, tập hợp nhân dân, phát huy vai trò tự quản của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với chủ trương lựa chọn các công trình, phần việc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, MTTQ các cấp trong huyện đã và đang xây dựng được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa hướng về đại hội Đảng các cấp. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện xây dựng công trình, phần việc gồm: 02 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, phát động thực hiện 02 mô hình, hoàn thành việc biên soạn cuốn sách Lịch sử MTTQ huyện giai đoạn 1930 - 2015.

Tại cấp xã, có 100% MTTQ Việt Nam đăng ký thực hiện với mỗi xã, thị trấn là 01 công trình và hướng dẫn phát động đợt thi đua mỗi khu dân cư thực hiện 01 mô hình hay 01 công trình hoặc 01 phần việc nhằm chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Trên cơ sở đăng ký, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, MTTQ các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi công trình, phần việc và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy được tinh thần tự nguyện, tự giác đóng góp bằng ngày công, kinh phí của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, 17/17 MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 26 công trình, 57 mô hình, 154 ảnh pano... với số tiền trên 5 tỷ đồng, trong đó phần vận động, đóng góp của Nhân dân được hơn 1,5 tỷ đồng. Một số công trình tiêu biểu như: Vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí hoàn thành tuyến đường giao thông nông thôn, mô hình điện thắp sáng đường quê (xã Tam Xuân I, Tam Anh Bắc, Tam Hòa...); Tổ chức 1 đêm văn nghệ gây quỹ giúp hộ nghèo (tại xã Tam Xuân II), vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng tuyến đường hoa, Vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp (Thị trấn); vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông tại (Tam Thạnh, Tam Quang, Tam Anh Nam, Tam Tiến)...Hiện tại, còn 05 công trình chưa hoàn thành, 2 phần việc đang triển khai thực hiện. 
Những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa của MTTQ các cấp đã thể hiện được không khí thi đua vui tươi, sôi nổi hướng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ và nhân dân đối với Đảng và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam./.


Tác giả: Hồ Tịnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)