Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành – 5 năm một chặng đường phát triển…

Ngày đăng: 15:42 | 25/06 Lượt xem: 283

Huyện Núi Thành nằm ở cực Nam tỉnh Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có trận đầu thắng Mỹ.

Từ sau ngày giải phóng (1975) đến nay, phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đoàn kết một lòng cùng xây dựng, bảo vệ quê hương và đã đạt được những thành quả đáng tự hào, đặc biệt là trong chặng đường phát triển 5 năm (2015-2020).
Nhiệm kỳ XXI (2015-2020), bên cạnh một số thuận lợi, Đảng bộ huyện Núi Thành đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tinh thần đoàn kết, tự chủ, năng động, huyện Núi Thành đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Trước hết là kinh tế của Núi Thành duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển toàn diện, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt cao và chiếm tỉ trọng lớn của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đến năm 2020 đạt 80.095 tỉ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng giá trị công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỉ trọng giá trị nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng năm 2020 ước đạt 70.890 tỉ đồng, tăng bình quân 9,54%/năm. Đến nay, trên địa bàn huyện Núi Thành đã có 115 dự án công nghiệp đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư 39.101 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 17.285 lao động. Riêng các Cụm công nghiệp của huyện có 16 dự án đi vào sản xuất với tổng số vốn thực hiện trên 281,8 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 1.315 lao động. Nhiệm kỳ 2015-2020, sản xuất nông – lâm – thủy sản huyện Núi Thành tăng trưởng khá; năm 2020 giá trị ước đạt 2.879 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,57%/năm; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 43.870 tấn, tăng 12,5% so với năm 2015. Ngành Thủy sản huyện Núi Thành phát triển ổn định. Năm 2020, ước đạt giá trị 2.362 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 75% toàn ngành nông nghiệp huyện. Nhiệm kỳ XXI, tỉ trọng giá trị công nghiệp – xây dựng huyện tăng từ 82,76% lên 84,85%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.196 tỉ đồng, tăng bình quân 14,17%/năm, chiếm tỉ trọng 43,79% toàn tỉnh.
5 năm qua, Đảng bộ huyện Núi Thành thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư theo Kết luận số 37/2016 của Tỉnh ủy. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ngày càng tăng, riêng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý thực hiện được 1.921 tỉ đồng (tăng 171,71 % so với giai đoạn 2010-2015). Hạ tầng kỹ thuật đã có bước thay đổi căn bản. Cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp không ngừng được đầu tư mở rộng. Hệ thống giao thông liên kết vùng hoàn thành như đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường nối Khu Công nghiệp Tam Thăng đến Sân bay Chu Lai, đường ĐT 613B, đường trục chính nối cảng Chu Lai đi cao tốc; nhiều cầu, tuyến đường nội thị, tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã được đầu tư nâng cấp đảm bảo giao thông thông suốt. Hệ thống hạ tầng xã hội hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công viên, hoa viên cây xanh, nghĩa trang...được đầu tư khang trang. Nhiều khu dân cư đã được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển nông thôn trên địa bàn Núi Thành. Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên. Tỉ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 82%. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp ước đến cuối năm 2020 đạt 70,5% trong tổng số lao động. Huyện đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Huyện thực hiện quyết liệt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Từ năm 2015 đến năm 2019, huyện đã giải phóng mặt bằng 483,95ha với 12.067 hộ bị ảnh hưởng, bố trí tái định cư cho 800 hộ, tổng kinh phí bồi thường 1.503,43 tỉ đồng. Đến nay, có 181 dự án đầu tư vào địa bàn Núi Thành với tổng mức đầu tư 46.418 tỷ đồng.
Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Núi Thành đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Núi Thành đến năm 2030 trên phạm vi toàn huyện, định hướng đến đô thị loại IV, loại III; quy hoạch chung xã đảo Tam Hải; quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thể thao, khu dân cư, khu tái định cư để làm cơ sở chuẩn bị đầu tư, mời gọi đầu tư và cấp phép xây dựng. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng đến đô thị loại II; bổ sung Cảng biển Chu Lai loại I vào quy hoạch. Diện mạo đô thị Núi Thành đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, huyện đã hoàn thành công nhận thị trấn Núi Thành đạt tiêu chí đô thị loại V; đảm bảo tiêu chí và đang thực hiện thủ tục đề nghị công nhận đô thị Núi Thành đạt chuẩn đô thị loại IV, một số tiêu chí đã đạt chuẩn đô thị loại III và cao hơn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn huyện có 271/285 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 95,09%; đến cuối năm 2020, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. 

5 năm qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện Núi Thành phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; an sinh xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đã phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Chất lượng giáo dục các cấp học không ngừng được nâng lên; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện hiện có 48/57 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 84,2% (ước thực hiện đến cuối năm 2020 có 100% trường đạt trường chuẩn quốc gia), 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Đời sống văn hóa, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, hoạt động thông tin, truyền thông phát triển toàn diện. Bình quân hằng năm có 93,36% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; 90,39% thôn, khối phố đạt văn hóa; 67,34% tộc họ đạt tộc họ văn hóa; 89,45% gia đình đạt chuẩn văn hoá; đến năm 2020 có 6/6 xã đạt chuẩn xã văn hoá nông thôn mới. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; có 100% các xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Các chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 7,16% (năm 2015) xuống còn 1,92% (năm 2019); tỉ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,43% (năm 2015) xuống còn 1,85% (năm 2019); năm 2020, còn 0,26% hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo (trừ hộ nghèo bảo trợ xã hội) và không còn hộ nghèo có khả năng thoát nghèo. Nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận được tăng cường; vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được nâng lên; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy tích cực. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.
Phát huy thành quả đạt được và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Núi Thành đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã; phát triển đô thị theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Núi Thành đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết là tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển đô thị Núi Thành theo hướng hiện đại, gắn với phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai, vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam; hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá: đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tăng thu ngân sách, sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm; huy động mọi nguồn lực cho phát triển; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đồng thời tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành xã hội theo pháp luật. Cùng với đó là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)