Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

"Dân vận khéo" ở đất mở Chu Lai

Ngày đăng: 16:07 | 13/10 Lượt xem: 54

Núi Thành - nằm trong vùng kinh tế duyên hải miền Trung, dọc theo quốc lộ 1A; diện tích tự nhiên là 533,03 km2; dân số trên 138.168 người.

Núi Thành có núi, sông, đồng bằng, biển, sân bay, bến cảng. Núi Thành như một đất nước thu nhỏ, là vùng đất giàu truyền thống văn hoá và cách mạng; trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, quân và dân huyện Núi Thành không ngại gian khổ, hy sinh, đấu tranh kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng quê hương, Núi Thành luôn triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói”; “nói dân hiểu”; “hướng dẫn dân làm”; “làm dân tin”. Dân vận khéo đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên các mặt kinh tế- Văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo gắn với tự phê bình và phê bình, phân loại và đánh giá cán bộ hằng năm; mở rộng dân chủ theo hướng công khai, minh bạch; thông qua nhiều hình thức để lựa chọn cán bộ có đủ đức, đủ tài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính: Huyện và các xã, thị trấn ban hành các qui chế, qui định ghi rõ những nội dung nhân dân được biết, được bàn và được quyết định; niêm yết công khai trước trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, khối phố. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở ngày một đi vào nền nếp, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Theo đó, nhân dân trong huyện đã hiến nhiều diện tích đất, tháo dỡ nhiều vật kiến trúc, tường rào cổng ngõ, nhà cửa nhường đất để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, các công trình phúc lợi dân sinh, đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; các thiết chế văn hóa; đóng góp nhiều công sức tiền của xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay Huyện đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Tam Hòa, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Mỹ Đông, Tam Giang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Anh Bắc và xã đảo Tam Hải.
Trong những năm qua, huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt công tác dân vận khéo làm cho lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên lãnh đạo triển khai thực hiện tốt phát triển Kinh tế- Văn hóa xã hội, gìn giữ tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thông qua thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhân dân tham gia đóng góp vào xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các diễn đàn cán bộ cong chức, viên chức, công an lắng nghe ý kiến nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Huyện xây dựng hằng trăm mô hình " Dân vận khéo" như: Mô hình " Khu dân cư tự quản camera an ninh nông thôn" ở thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, vận động nhân dân đóng góp hơn 50 triệu đồng xây dựng hệ thống camera an ninh, lắp đặt 25 camera trong nhà dân, các trục đường trên địa bàn thôn để theo dõi tình hình an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt phong trao thi đua "Dân vận khéo" đã tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội: Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về dân chủ được nâng cao. Nhân dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các qui định của địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã thúc đẩy phát triển kinh tế- Văn hóa xã hội trên địa bàn huyện.
Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Núi Thành tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phong trao thi đua "Dân vận khéo" với những nội dung, mô hình cụ thể, thiết để xây dựng huyện Núi Thành ngày một không ngừng phát triển đi lên trở thành đô thị văn minh, huyện công nghiệp phía Nam của tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Trường Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)