Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Định hướng phát triển Kinh tế xã hội huyện Núi Thành theo hướng hiện đại

Ngày đăng: 15:27 | 27/01 Lượt xem: 60

Nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại với những thành tựu to lớn, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đã thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Kinh tế duy trì mức tăng tưởng khá cao; đời sống nhân dân được nâng lên; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, diện mạo đô thị Núi Thành ngày càng khang trang, khởi sắc; đời sống văn hóa, xã hội của Nhân dân ngày càng nâng cao; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, quốc phòng được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nông thôn mới, xây dựng huyện trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2023.
Trên tinh thần tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, ngày 24/12/2020 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Núi Thành thông qua Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về phát triển kinh tế xã hội trong 05 năm, từ năm 2021-2025, các giải pháp được đưa ra để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Núi Thành trở thành thị xã theo hướng hiện đại bao gồm: 
Thứ nhất: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Qua đó tập trung phát triển đô thị Núi Thành theo hướng hiện đại, gắn với phát triển khu kinh tế mở Chu Lai, vùng Đông tỉnh Quảng Nam.
Thứ hai: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa- xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bằng cách tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của trung ương, tỉnh ủy, HĐND tỉnh về giáo dục, về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới, về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; thực hiện đảm bảo kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa.
Thứ ba: Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ. Đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/HU của huyện ủy Núi Thành về quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.
Thứ tư: Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đối ngoại. Tiếp tục chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nghiêm nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)