Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành kết nạp được 86 đảng viên mới trong năm 2020

Ngày đăng: 13:56 | 03/02 Lượt xem: 84

Trong năm 2020, các cấp ủy Đảng đã tập trung triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể.

Đặc biệt đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các cấp uỷ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tâm trạng và dư luận xã hội tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực. Công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng các TCCS Đảng được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả. Các TCCS Đảng tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt, giữ vững kỷ cương, nề nếp trong đảng; nhiều tổ chức Đảng có sự chuyển biến tích cực, rõ nét; có những đơn vị hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị. Có 48 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 09 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 617 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó, 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; 3433 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy thường xuyên quan tâm gắn với thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đã kết nạp 86 đảng viên mới, là đơn vị làm tốt công tác này, được Tỉnh ủy tuyên dương.
Năm 2021 là năm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ là lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tác giả: Đinh Hiếu Trung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)