Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 11:03 | 12/09 Lượt xem: 101

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ là văn bản quy định về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) cao nhất, là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật một cách thống nhất, đồng bộ.

Để thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, những năm qua, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của mình lập kế hoạch triển khai thực hiện. Nhờ đó mà các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các Luật, Thông tư, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân biết, thực hiện. Đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác theo dõi thi hành pháp luật từng bước đi vào nề nếp và đem lại hiệu quả tích cực. Các điều kiện đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành hành pháp luật được đảm bảo, thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: các địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chưa có sự phối hợp giữa các phòng, ban của huyện với UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật; đội ngũ cán bộ, công chức theo dõi thi hành pháp luật đều kiêm nhiệm; hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật chồng chéo với hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành do đó ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà nước và các cá nhân.

Trong thời gian đến, để  thực hiện tốt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của cán bộ và nhân dân nhằm tạo nên ý thức tuân thủ pháp luật; Đồng thời có chính sách thỏa đáng để các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc áp dụng luật ở địa phương, phát huy tốt vai trờ của các tổ chức trong hệ thống chính trị tạo thành sức mạnh tổng hợp đảm bảo thi hành pháp luật ở địa phương./.

 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)