Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tam Thạnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày đăng: 16:03 | 04/03 Lượt xem: 692

Ngày 01.3.2019, Đảng ủy xã Tam Thạnh tổ chức lớp học tập chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, các đồng chí Mặt trận, các ban, ngành, hội đoàn thể xã và tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Vũ Thảo, HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Trên cơ sở nhận thức “nước lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều không nên làm và 6 điều nên làm với dân. Người dặn cán bộ phải “Không bao giờ sai lời hứa”, “Không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ”. Còn những điều nên làm là những công việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “Làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”. Làm được như vậy thì dân tin, gốc vững. “ gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Đồng thời, là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị khóa XII về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các chi bộ trực thuộc trên cơ sở chuyên đề năm 2019, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề trong đảng viên của chi bộ. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.
Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Ban tuyên giáo xã chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tác giả: Văn Cường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)