Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kinh tế

Sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng cát
Mô hình trình diễn các hoạt động thực hành CSA trong canh tác lúa vụ Hè Thu năm 2019 (thuộc Hợp phần 3 “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” Quảng Nam) được thực hiện tại xã vùng cát Tam Hòa (huyện Núi Thành) đem lại hiệu quả và địa phương đang vận động ứng dụng mô hình nầy cho những vụ tiếp theo...

An ninh quốc phòng

Công an huyện Núi Thành với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh
Cùng với nhiều công tác khác, năm 2019, Công an huyện Núi Thành đã thực hiện tốt kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019 của Chính phủ “Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021”.

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Kiên trì định hướng phát triển Chu Lai
Tìm được con đường thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai trước sức ép cạnh tranh từ các khu kinh tế vùng duyên hải miền Trung vẫn là một trong những vấn đề đáng quan tâm của Quảng Nam hiện nay.

Thư viện ảnh


  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập