Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6592 items in 330 pages
13671/QĐ-UBND 09/12/2016 Bổ sung, phân bổ nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2016
13653/QĐ-UBND 08/12/2016 Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Núi Thành
13637/QĐ-UBND 07/12/2016 Thành lập Đoàn kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành
1502/UBND-NV 07/12/2016 V/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2016
260/BC-UBND 07/12/2016 Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
1498/CTr-UBND 06/12/2016 Thực hiện công tác bảo vệ môi trường huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2020
252/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả xử lý vi phạm về xây dựng và sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2016
13068/QĐ-UBND 05/12/2016 V/v thành lập Tổ kiểm tra công tác CCHC tại các xã năm 2016
1487/UBND-PTQĐ 05/12/2016 V/v đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, GPMB dự án: Đường Đỗ ĐĂng Tuyển
1493/ĐA-UBND 05/12/2016 Tuần tra, kiểm soát ban đêm đảm bảo an ninh trật tự trên đại bàn huyện Núi Thành
1488/UBND-NV 05/12/2016 V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
250/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
251/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016, chỉ thi số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
254/BC-UBND 05/12/2016 Công tác chỉ đạo, điều hành tình hình KTXH-QPAN năm 2016, nhiệm vụ năm 2017
253/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
1483/UBND-LĐTBXH 02/12/2016 V/v hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định số 22-TTg
1485/UBND-TNMT 02/12/2016 V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên đại bàn huyện
244/BC-BCĐ 01/12/2016 Quá trình thực hiện, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
245/BC-BCĐ 01/12/2016 Quá trình thực hiện, kết quả công tác xóa mù chữ mức độ 2 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
246/BC-PCGD 01/12/2016 Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổiThông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)