Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6769 items in 339 pages
482/UBND-TCKH 08/05/2017 V/v phối hợp cung cấp thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của Doanh nghiệp tư nhân Thảo Trinh
01/2017/QĐ-UBND 08/05/2017 Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 ...
61/KH-UBND 08/05/2017 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
89/BC-UBND 05/05/2017 Kết quả việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện
57/KH-UBND 27/04/2017 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên địa bàn huyện Núi Thành
414/UBND-TNMT 20/04/2017 V/v cung cấp số liệu báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh
414/UBND-TNMT 20/04/2017 V/v cung cấp số liệu báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh
416/UBND-TNMT 20/04/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện
416/UBND-TNMT 20/04/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện
3711/QĐ-UBND 19/04/2017 Ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của UBND huyện Núi Thành
3732/QĐ-UBND 19/04/2017 Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ...
413/UBND-YT 19/04/2017 V/v triển khai công tác bảo đảm ATTP trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017
49/KH-UBND 18/04/2017 Triển khai thực hiện Đề án phát triển thể dục thể thao huyện Núi Thành, giai đoạn 2016-2020
50/KH-UBND 18/04/2017 Triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Núi Thành, giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn năm 2030
398/UBND-LĐTBXH 17/04/2017 V/v tăng cường truyền thông bảo vệ và ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em
47/KH-BCĐLNVSATTP 17/04/2017 Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017
48/KH-BCĐLNVATTP 17/04/2017 Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017
390/UBND-VP 14/04/2017 V/v báo cáo tình tình thực hiện công tác kết nghĩa năm 2016 và kế hoạch năm 2017
378/UBND-KTHT 11/04/2017 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT, trật tự công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
379/UBND-NV 11/04/2017 V/v tuyển dụng người HĐKCT theo NQ 04-NQ/TU

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)