Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6763 items in 339 pages
16/KH-UBND 16/01/2017 Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2017-2020
37/CTr-UBND 16/01/2017 Công tác trọng tâm của UBND huyện Núi Thành năm 2017
08/BC-HĐGDQPAN 12/01/2017 Kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
13/KH-BTC 11/01/2017 Khai mạc đại hội thể dục thể thao huyện Núi Thành lần thứ VIII năm 2017
07/BC-BCĐ 09/01/2017 Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
14/UBND-LĐTBXH 09/01/2017 V/v vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2017
06/BC-HĐBT 09/01/2017 Kết quả hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2016 và kế hoạch vận động năm 2017
07/KH-UBND 09/01/2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2017
08/KH-UBND 09/01/2017 Danh mục và nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành chương trình 135 năm 2016 của huyện Núi Thành
01/CT-UBND 09/01/2017 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
11/UBND-LĐTBXH 06/01/2017 V/v lập danh sách BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh sống vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn
63/QĐ-UBND 06/01/2017 V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế trong dịp Tết Đinh ...
05/KH-UBND 06/01/2017 Vận động đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Núi Thành giai đoạn 2017-2020
04/KH-UBND 06/01/2017 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
19/QĐ-UBND 05/01/2017 V/v bổ sung thành viên Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của CT UBND tỉnh Quảng Nam
10/UBND-TTr 05/01/2017 V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại sau thanh tra
03/BC-UBND 05/01/2017 Đại hội TD-TT huyện Núi Thành lần thứ VIII, năm 2017(Khối CBCNVCNLĐ)
15/QĐ-UBND 04/01/2017 Kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Núi Thành
06/UBND-NNPTNT 04/01/2017 V/v triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường để phòng, chống dịch bệnh ở động vật
17/QĐ-UBND 04/01/2017 V/v phê chuẩn kết quả bầu CT UBND thị trấn Núi Thành, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)