Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6763 items in 339 pages
1493/ĐA-UBND 05/12/2016 Tuần tra, kiểm soát ban đêm đảm bảo an ninh trật tự trên đại bàn huyện Núi Thành
1488/UBND-NV 05/12/2016 V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
250/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
251/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016, chỉ thi số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
254/BC-UBND 05/12/2016 Công tác chỉ đạo, điều hành tình hình KTXH-QPAN năm 2016, nhiệm vụ năm 2017
253/BC-UBND 05/12/2016 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
1483/UBND-LĐTBXH 02/12/2016 V/v hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định số 22-TTg
1485/UBND-TNMT 02/12/2016 V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên đại bàn huyện
244/BC-BCĐ 01/12/2016 Quá trình thực hiện, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
245/BC-BCĐ 01/12/2016 Quá trình thực hiện, kết quả công tác xóa mù chữ mức độ 2 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
246/BC-PCGD 01/12/2016 Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
247/BC-BCĐPCGD 01/12/2016 Kết quả thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS năm 2016
12379/QĐ-UBND 01/12/2016 Thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng ...
1481/UBND-KTHT 01/12/2016 V/v đăng ký danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Núi Thành dự kiến kêu gọi đầu tư từ năm 2017
1482/UBND-LĐTBXH 01/12/2016 V/v rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
241/BC-UBND 29/11/2016 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ trên địa bàn
12043/QĐ-UBND 29/11/2016 V/v phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
237/BC-UBND 28/11/2016 Kết quả hoạt động khai thác các loại khoáng sản do UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện cấp phép
126/KH-UBND 28/11/2016 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016), 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016) ...
1449/UBND-VP 28/11/2016 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)