Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nông thôn mới

Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Giai đoạn 1 (2011-2015), huyện Núi Thành có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông.
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Sáng ngày 08/12/2016, UBND xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Chiều ngày 16/11/2016, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các xã. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND - Phó Ban chỉ đạo- Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện chủ trì
Các tin khác:
• Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
• Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
• Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
• Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
• Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã