Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nông thôn mới

Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Năm 2017 và những năm tiếp theo, việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành trong những năm qua đạt được những thành quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục...
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Sáng ngày 7.2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Các tin khác:
• Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
• Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
• Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
• Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
• Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016