Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ - Tổ chức
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ - Tổ chức
2 Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
3 Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
4 Các biểu mẩu thông tin về Internet
Các biểu mẩu thông tin về Internet
5 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch
6 Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)
Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã
8 Cấp chứng chỉ hành nghề dược
Cấp chứng chỉ hành nghề dược
9 Đăng ký mới hộ kinh doanh
Đăng ký mới hộ kinh doanh
10 Hướng dẫn thủ tục tài nguyên môi trường
Hướng dẫn thủ tục tài nguyên môi trường
11 Hướng dẫn thủ tục vay vốn nuôi trồng
Hướng dẫn thủ tục vay vốn nuôi trồngThông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)