Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lĩnh vực Nội vụ - Tổ chức
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ - Tổ chức
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 qd_ban_hanh_danh_muc_tthc_linh_vuc_noi_vu.doc 42 Kb
2 pl_qd_ban_hanh_danh_muc_tthc_linh_vuc_noi_vu.doc 516 Kb
3 quy 0 Bytes

Nội dung trích yếu :
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ - Tổ chức

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)