Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Hướng dẫn thủ tục tài nguyên môi trường
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 QD_7669_ve_dat_dai.pdf 645.47 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn thủ tục tài nguyên môi trường









Thông báo






Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)