Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính trị

Tam Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
Sáng ngày 20/3/2019, Xã Tam Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp lại thôn và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Chiều ngày 19/3/2019, tại UBND xã Tam Xuân II, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam do bà Đặng Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban làm trưởng đoàn đã về giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp lại thôn và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở ở huyện Núi Thành.
Sáp nhập thôn ở Tam Hòa: Tăng cường sức mạnh của cán bộ và nhân dân
Với mục đích nhằm cơ cấu lại một cách hợp lí đội ngũ cán bộ để tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư và giảm nguồn chi ngân sách, Tam Hòa đang trưng dụng tất cả các nguồn lực hiện có để phục vụ tối ưu cho chủ trương này.
UBND Huyện làm tốt công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Núi Thành trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2019
Xác định công tác phối hợp giữa UBND Huyện với UBMTTQVN Huyện là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện.
Kết quả 5 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện
Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Nếu thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời...
Núi Thành 35 năm hình thành và phát triển (03/12/1983-03/12/2018)
Cách đây 35 năm, ngày 03 tháng 12 năm 1983, huyện Núi Thành được thành lập theo Quyết định số 144 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), trên cơ sở chia, tách từ huyện Tam Kỳ để trở thành đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Nam.
Tam Hòa tổ chức Lớp chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019
Sáng 13/3/2019, Ban Tuyên giáo huyện ủy Núi Thành và Đảng ủy xã Tam Hòa phối hợp tổ chức thành công lớp chuyên đề về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)