Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xây dựng cơ bản

STTTên Thủ tục
1 Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)
Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)