Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công khai ngân sách

[Trở về]
Tiêu đề Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Núi Thành
Tệp tin gốc QD_223  
STTTiêu đề
Chưa có dữ liệu
[Trở về]


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)