Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 14 GoPage size:
1 Trương Văn Trung
Chủ tịch UBND
Xã Tam Anh Bắc
0972522100
0510 3592358

2 Nguyễn Văn Lý
Phó BT ĐU, CT HĐND
Xã Tam Anh Bắc
0914782167
0510 3592358

3 Trần Sỹ Nam
ĐUV, TT Đảng ủy
Xã Tam Anh Bắc
01287186443
0510 3592358

4 Bùi Thiên Năm
PCT UBND
Xã Tam Anh Bắc
0935230789
0510 3592358

5 Nguyễn Thanh Xuân
CT UBMTTQVN
Xã Tam Anh Bắc
01222501639
0510 3592358

6 Hồ Văn Chung
PCT HĐND
Xã Tam Anh Bắc
01689509252
0510 3592358

7 Nguyễn Đình Kỳ
CT Hội Nông dân
Xã Tam Anh Bắc
01228518027
0510 3592358

8 Nguyễn Thị Nga
CT Hội Phụ nữ
Xã Tam Anh Bắc
01698290678
0510 3592358

9 Trần Thị Minh Tuyền
Bí thư Đoàn TN
Xã Tam Anh Bắc
01688194008
0510 3592358

10 Trần Xuân Tuyền
CT Hội CCB
Xã Tam Anh Bắc
01656910678
0510 3592358

11 Nguyễn Quốc Hội
Trưởng Công an xã
Xã Tam Anh Bắc
0977195084
0510 3592358

12 Nguyễn Đình A
CHT Ban CHQS
Xã Tam Anh Bắc
0935614720
0510 3592358

13 Trần Ngọc Vũ
TP-HT
Xã Tam Anh Bắc
0935880744
0510 3592358

14 Lê Văn Hoàng
VP-TK
Xã Tam Anh Bắc
01692644022
0510 3592358

15 Huỳnh Thị Vĩnh
VP-TK
Xã Tam Anh Bắc
01687633611
0510 3592358

16 Nguyễn Ngọc Hải
VH-XH
Xã Tam Anh Bắc
01225041648
0510 3592358

17 Nguyễn Đình Lâm
VH-XH
Xã Tam Anh Bắc
01686222678
0510 3592358

18 Trương Huỳnh Hùng
ĐC-XD-NN-MT
Xã Tam Anh Bắc
0905976054
0510 3592358

19 Võ Viết Hoàng
ĐC-XD-NN-MT
Xã Tam Anh Bắc
0905606477
0510 3592358

20 Huỳnh Lương Trung
TC-KT
Xã Tam Anh Bắc
0916743210
0510 3592358

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)