Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 14 GoPage size:
21 Bùi Thị Thanh Kiều
TC-KT
Xã Tam Anh Bắc
01668668415
0510 3592358

22 Hệ Đức Lương
BT Đảng uỷ
Xã Tam Anh Nam
0983990694
0510 3592039

23 Nguyễn Duy Ngoan
TT Đảng uỷ
Xã Tam Anh Nam
012684339619
0510 3592039

24 Lê Minh Thạnh
PCT HĐND
Xã Tam Anh Nam
0975360450
0510 3592039

25 Châu Đức Trung
CT. UBND
Xã Tam Anh Nam
0914781632
0510 3592070

26 Lê Văn Hùng
PCT UBND
Xã Tam Anh Nam
0983050562
0510 3592252

27 Phạm Văn Long
PCT UBND
Xã Tam Anh Nam
0976945947
0510 3592299

28 Nguyễn Văn Khoa
CT. UBMT
Xã Tam Anh Nam
0935512609
0510 3592039

29 Nguyễn Vĩnh Diêu
BT Đoàn TN
Xã Tam Anh Nam
0905583889
0510 3592039

30 Phạm Thị Ánh
CT. Hội PN
Xã Tam Anh Nam
01219348178
0510 3592039

31 Nguyễn Văn Nhân
CT. Hội ND
Xã Tam Anh Nam
01676897116
0510 3592039

32 Trần Tiến Phương
CT. Hội CCB
Xã Tam Anh Nam
01653805579
0510 3592039

33 Võ Văn Thành
Trưởng Công an
Xã Tam Anh Nam
0935555202
0510 3592727

34 Thân Văn Quyền
CHT Ban CHQS
Xã Tam Anh Nam
01666536318
0510 3592039

35 Phạm Phước
VP-TK
Xã Tam Anh Nam
0983994104
0510 3592039

36 Nguyễn Tấn Hùng
ĐC-XD-NN-MT
Xã Tam Anh Nam
0914196795
0510 3592039

37 Nguyễn Văn Phong
ĐC-XD-NN-MT
Xã Tam Anh Nam
0914020515
0510 3592039

38 Nguyễn Trọng Tuyến
ĐC-XD-NN-MT
Xã Tam Anh Nam
0914020515


39 Đào Thị Bích Ân
TC-KT
Xã Tam Anh Nam
0905558834
0510 3592696

40 Đặng Văn Hoàng
TP-HT
Xã Tam Anh Nam
0947741200


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)