Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin tức Nông thôn mới

Huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới
Năm 2020 đã đi qua được gần 2 tháng, huyện Núi Thành đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể…
Hội Nông dân huyện Núi Thành tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò chủ thể của mình, những năm qua, cán bộ - hội viên nông dân các cấp trên địa bàn huyện Núi Thành tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Xã miền núi Tam Sơn xây dựng nông thôn mới
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn của một địa phương miền núi, nhưng xã Tam Sơn có nhiều cố gắng trong thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và qua thực tế đã đạt được kết quả quả khả quan.
Khởi sắc qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Năm 2019 qua đi, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Núi Thành có nhiều khởi sắc.
Xã Tam Anh Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
Xã Tam Anh Bắc có đất đai bạc màu, đa số người dân sống bằng nghề nông, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với sự đồng thuận của người dân trong xây dựng địa phương nên những năm qua, kinh tế - xã hội ở đây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)