Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin tức Nông thôn mới

Huyện Núi Thành với định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
Sau 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đạt được nhiều thành quả quan trọng. Trên tinh thần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại, huyện Núi Thành đã đề ra định hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.
Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới ở Núi Thành
Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đạt được nhiều thành quả to lớn: Đời sống vật chất, tình thần thần của cư dân nông thôn được nâng cao, diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc…
Xã vùng cát chuyển mình…
Cùng với xã Tam Quang và Tam Mỹ Tây, xã vùng cát Tam Tiến vừa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là vinh dự của cán bộ - nhân dân xã vùng bãi ngang ven biển của huyện Núi Thành.
Núi Thành: Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.
Xã Tam Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)