Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Mô hình Nông thôn mới tiêu biểu

Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới quý I/2021
Sáng ngày 14/4/2021, tại Phòng họp số 1, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2021.
Xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ở Núi Thành và giải pháp thực hiện thời gian đến
Đến thời điểm này, huyện Núi Thành có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trừ Tam Hiệp là xã công nghiệp và thị trấn Núi Thành là đô thị), còn lại 3 xã: Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.
Xây dựng nông thôn mới ở miền núi Tam Trà
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn ở một địa phương miền núi, nhưng cán bộ và nhân dân xã Tam Trà phát huy nội lực, đoàn kết xây dựng nông thôn mới đạt được những thành quả đáng khích lệ.
Lễ công bố xã Tam Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Sáng ngày 8.12.2020, Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ VN xã đảo Tam Hải tổ chức lễ công bố xã Tam Hải đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Núi Thành phấn đấu hoàn thành Huyện Nông thôn mới vào năm 2023 gắn liền với phát triển đô thị.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chương trình tại các địa phương. Bộ máy Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc từ huyện đến xã không ngừng được hoàn thiện đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)