Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Mô hình Nông thôn mới tiêu biểu

Nhìn lại phong trào xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và thôn đạt chuẩn nông thôn mới ở Núi Thành
Cùng với việc thực hiện 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương ở Núi Thành tích cực xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới…
Xã Tam Tiến khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới
Cùng với Tam Quang và Tam Mỹ Tây, xã Tam Tiến phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Hiện tại, xã đang tập trung nước rút hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại và hồ sơ thủ tục minh chứng các tiêu chí để huyện thẩm tra và tỉnh thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành những tháng cuối năm 2019
Mục tiêu xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm 2019 của huyện là phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Quang; có 2 khu dân cư nông mới kiểu mẫu là thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây) và thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến); đồng thời các địa phương tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
Hỗ trợ kinh phí cho các thôn ở xã Tam Tiến và Tam Hải xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Quyết định số 131/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, huyện Núi Thành có 2 xã là Tam Tiến (xã bãi ngang ven biển) và xã Tam Hải (xã hải đảo) được nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các thôn để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020.
UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm
Sáng ngày 09.10.2019, tại Phòng họp số 1, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2019.


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)