Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 10 GoPage size:
81 Lê Thị Tình
Chuyên viên
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0905817174
3871505
82 Lê Văn Hiệp
Chuyên viên
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0905962452
3570944
83 Đoàn Thị Thảo
Kế toán
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0932534392
3871505
84 Nguyễn Công Tiến
Trưởng phòng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
0988329172
85 Nguyễn Đích
Phó Trưởng phòng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
86 Nguyễn Thị Hồng Trang
Phó Trưởng phòng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
87 Nguyễn Hữu Ta
Kế toán
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
0935344546
3870248
88 Nguyễn Thị Dương
Thủ quỹ, Văn thư
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
0935615299
3870248
89 Mai Ngọc Toàn
Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
01697750883
3570649
90 Trần Văn Lợi
Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
0982189099
3570649
91 Đinh Thị Lựu
Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
01667084758
3570649
92 Đỗ Thanh Cửu
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0914470168
3570649
93 Phạm Minh Viện
Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
0979024198
3570649
94 Nguyễn Anh Đức
Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
0917989910
95 Lưu Bá Ân
Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo
0983077247
96 Trần Công Hiệu
Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo
97 Đinh Tấn Hoàng
Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo
98 Nguyễn Thị Anh Hậu
Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo
99 Lê Thương
Phụ trách Tổng hợp
Phòng Giáo dục và Đào tạo
0979337123
5103871259
100 Nguyễn Văn My
Chuyên viên
Phòng Giáo dục và Đào tạo
5103570680Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)