Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 10 GoPage size:
121 Nguyễn Thang
Giám đốc
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0905017299
122 Phạm Văn Thành
Cán sự
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
01672165382
123 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chuyên viên
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0935718001
124 Phạm Minh Huy
Kế toán
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0962042977
125 Dương Thanh Phúc
Chuyên viên
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0984892294
126 Nguyễn Tấn Sang
Cán sự
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0914470245
127 Trần Ngọc Hiệp
Chuyên viên
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0935071818
128 Phan Quang Hạnh
Nhân viên HĐ
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
0907486725
129 Châu Ngọc Trưởng
Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0914048786
130 Phan Châu Hoàng
Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
01222491777
3 572 357
131 Nguyễn Hữu Nhiên
Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
01238990797
3 572 689
132 Phan Như Diễn
Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0913747685
133 Trần Đình Di
Kế toán
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0983005572
3 570 659
134 Võ Thị Ngà
Thủ quỹ
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0989229377
3 570 659
135 Huỳnh Thị Hoa
Kế toán
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0935617836
3 570 659
136 Bùi Văn Sơn
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển quỹ đất
01666221732
3 572 089
137 Phạm Thanh Bình
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0905448997
3 572 089
138 Trần Quang
Cán sự
Trung tâm Phát triển quỹ đất
01695846724
3 572 089
139 Trần Công Danh
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0914041718
3 572 089
140 Phan Văn Tiến Dũng
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0917986886
3 572 089Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)