Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 10 GoPage size:
141 Trần Trí
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0983096467
3 572 089
142 Nguyễn Hữu Vinh
Cán sự
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0982365542
3 572 089
143 Nguyễn Thanh Cận
Cán sự
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0914190538
3 572 089
144 Lê Viết Vinh
Trưởng phòng
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp
0913488059
3871119
145 Nguyễn Ngọc Kiểm
Phó Trưởng phòng
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp
0983285736
146 Trần Xuân Kết
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp
091428733
3870870
147 Nguyễn Tấn Phương
Chuyên viên
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp
0976269693
3571262
148 Phan Văn Lượng
Kế toán
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp
0905764379
3871238
149 Nguyễn Quang Thạnh
Giám đốc
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
3570632
150 Huỳnh Tấn Việt
Chuyên viên
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0982190536
151 Nguyễn Thanh Phương
Chuyên viên
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0986100774
152 Ngô Tư
Cán sự
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0914000377
153 Lê Minh Quang
Phó Giám đốc
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0937430190
154 Phan Gia Tiên
Chuyên viên
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0905972009
155 Lê Quang Vũ
Chuyên viên
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0913480431
156 Lê Viết Nghĩa
Chuyên viên
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
0987419939
157 Châu Ngọc Thiên
Chuyên viên
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng
158 Nguyễn Văn Dũng
Đội trưởng
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0905410985
159 Nguyễn Hưởng
Đội phó
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0935340336
160 Nguyễn Đức Sách
Cán sự
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0914414617Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)