Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 10 GoPage size:
161 Nguyễn Hữu Việt
Cán sự
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0913027123
162 Nguyễn Nữ Huyền Trang
Kế toán
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0935885660
163 Nguyễn Văn Nghi
Chuyên viên
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0903184717
164 Huỳnh Thị Tứ
Văn thư
Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng
0986573664
165 Đặng Văn Quang
Trưởng trạm
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
0905762384
3871234
166 Bùi Thống
Chuyên viên
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
0905726950
3902567
167 Phan Bi
Chuyên viên
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
0905476792
168 Nguyễn Văn Trà
Chuyên viên
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
0982790284
169 Bùi Thị Mỹ Linh
Cán sự
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
0904909001
170 Nguyễn Thị Lệ
Thủ quỹ
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
01669102131
171 Nguyễn Thị Tâm
Cán sự
Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm
01686880567
172 Nguyễn Lâm
Giám đốc
Trung tâm Văn hóa-Thể thao
0914228393
3600567
173 Nguyễn Thị Lệ Minh
Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa-Thể thao
01657247157
3570236
174 Huỳnh Thị Thanh Thảo
Phụ trách thư viện
Trung tâm Văn hóa-Thể thao
0986100104
3571179
175 Trần Thị Như Nguyệt
CB thư viện
Trung tâm Văn hóa-Thể thao
0985485744
176 Đinh Hiếu Trung
Trưởng đài
Đài Truyền thanh huyện
177 Lê Văn Trường Giang
Phó Trưởng đài
Đài Truyền thanh huyện
0983108123
3871244
178 Võ Hồng Sơn
Phó Trưởng đài
Đài Truyền thanh huyện
0905282011
3572063
179 Nguyễn Văn Phin
Tổ trưởng ND
Đài Truyền thanh huyện
0982570437
3871244
180 Lý Thị Kim Liên
Phát thanh viên
Đài Truyền thanh huyện
0989689692
3871244Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)