Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6818 items in 341 pages
3894/QĐ-UBDN 23/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành
125/BC-UBND 10/05/2022 Tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam
124/BC-UBND 10/05/2022 Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2022
123/BC-UBND 05/05/2022 Kết quả ủy quyền, phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước
122/BC-UBND 05/05/2022 Kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”
121/BC-UBND 05/05/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
118/BC-UBND 28/04/2022 Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Núi Thành
117/BC-UBND 28/04/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 05 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
110/BC-UBND 25/04/2022 Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành đến hết quý I năm 2022
108/BC-UBND 21/04/2022 Công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
107/BC-UBND 21/04/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định vè công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng ...
106/BC-UBND 21/04/2022 Báo cáo: Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
105/BC-UBND 20/04/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2020
103/BC-UBND 18/04/2022 Rà soát đánh giá quy hoạch cụm công nghiệp, xây dựng danh mục xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành
95/BC-UBND 12/04/2022 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số
96/BC-UBND 12/04/2022 Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện trong quý 1 năm 2022
70/KH-UBND 12/04/2022 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Núi Thành
94/BC-UBND 07/04/2022 Kết quả thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2020 đến tháng 3/2022
68/KH-UBND 07/04/2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.
66/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Núi Thành giai đoạn 2021-2025Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)