Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6824 items in 342 pages
341/BC-BCĐ 05/12/2017 Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
399/BC-UBND 04/12/2017 Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
338/BC-UBND 04/12/2017 Xin chủ trương thống nhất thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dư án: nhà máy sản xuất hàng may mặc Kiên-Uyên
336/BC-UBND 01/12/2017 Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017
12117/QĐ-UBND 28/11/2017 V/v chuyển giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Phòng tư pháp sang Văn phòng HĐnd và UBND huyện quản lý
334/BC-UBND 28/11/2017 Tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2017. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
331/BC-UBND 27/11/2017 Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Núi Thành
330/BC-BCĐPCGD 27/11/2017 Kết quả thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục xóa mù chữ - năm 2017
332/BC-BCĐ PCGD 27/11/2017 Kết quả thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục xóa mù chữ - năm 2017
45/HĐND-VP 27/11/2017 Về truyền thanh trực tiếp phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND Huyện khóa XI.
45/HĐND-VP 27/11/2017 Về truyền thanh trực tiếp phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND Huyện khóa XI.
326/BC-BCĐ 23/11/2017 Tình hình thực hiện, kết quả công tác xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
327/BC-BCĐ 23/11/2017 Quá trình thực hiện, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
324/BC-UBND 22/11/2017 Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017
12003/QĐ-UBND 22/11/2017 V/v phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
130/KH-UBND 22/11/2017 Kế hoạch khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018
130/KH-UBND 22/11/2017 Kế hoạch khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018
130/KH-UBND 22/11/2017 Kế hoạch khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018
131/KH-UBND 22/11/2017 Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của tỉnh ủy và tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
238/TTr-UBND 21/11/2017 Cho ý kiến việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại trung tâmThông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)