Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6884 items in 345 pages
97/KH-UBND 25/05/2022 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022
142/BC-UBND 24/05/2022 Về nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật tại UBND huyện Núi Thành
3894/QĐ-UBND 23/05/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành
96/KH-UBND 23/05/2022 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
3894/QĐ-UBDN 23/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành
95/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2022-2025
93/KH-UBND 18/05/2022 Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2022
125/BC-UBND 10/05/2022 Tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam
124/BC-UBND 10/05/2022 Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2022
123/BC-UBND 05/05/2022 Kết quả ủy quyền, phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước
122/BC-UBND 05/05/2022 Kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”
121/BC-UBND 05/05/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
118/BC-UBND 28/04/2022 Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Núi Thành
117/BC-UBND 28/04/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 05 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
110/BC-UBND 25/04/2022 Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành đến hết quý I năm 2022
108/BC-UBND 21/04/2022 Công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
107/BC-UBND 21/04/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định vè công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng ...
106/BC-UBND 21/04/2022 Báo cáo: Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
105/BC-UBND 20/04/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2020
103/BC-UBND 18/04/2022 Rà soát đánh giá quy hoạch cụm công nghiệp, xây dựng danh mục xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)