Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6312 items in 316 pages
1 V/v đề nghị tích cực tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT và tham gia các môn thi đấu của Khối CBCNVCNLĐ
Số/Ký hiệu: 60/UBND-VHTT ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 30 lượt / Tải về: 10 lượt
20/01/2017
2 V/v thông báo cấm các phương tiện xe vận vận chuyển nguyên vật liệu
Số/Ký hiệu: 59/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 35 lượt / Tải về: 12 lượt
19/01/2017
3 V/v sửa chữa mặt đường hai đầu cầu An Tân QL1 đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành và phân luồng giao thông để đảm ATGT
Số/Ký hiệu: 55/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 121 lượt / Tải về: 52 lượt
18/01/2017
4 V/v sửa chữa mặt đường hai đầu cầu An Tân QL1 đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành và phân luồng giao thông để đảm ATGT
Số/Ký hiệu: 55/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 29 lượt / Tải về: 4 lượt
18/01/2017
5 V/v đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành thuộc UBND huyện
Số/Ký hiệu: 57/UBND-TCKH ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 51 lượt / Tải về: 16 lượt
18/01/2017
6 kết quả thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016
Số/Ký hiệu: 10/BC-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 15 lượt / Tải về: 1 lượt
18/01/2017
7 V/v tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 51/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 15 lượt / Tải về: 2 lượt
17/01/2017
8 Phê duyệt điều lệ Hội khuyến học xã Tam Hòa
Số/Ký hiệu: 597/QĐ-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 33 lượt / Tải về: 8 lượt
17/01/2017
9 Phát động phong trào thi đua "Về đảy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 17/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 25 lượt / Tải về: 7 lượt
17/01/2017
10 Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: 16/KH-UBND ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 25 lượt / Tải về: 5 lượt
16/01/2017
11 Công tác trọng tâm của UBND huyện Núi Thành năm 2017
Số/Ký hiệu: 37/CTr-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 90 lượt / Tải về: 40 lượt
16/01/2017
12 Kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 08/BC-HĐGDQPAN ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 33 lượt / Tải về: 7 lượt
12/01/2017
13 Khai mạc đại hội thể dục thể thao huyện Núi Thành lần thứ VIII năm 2017
Số/Ký hiệu: 13/KH-BTC ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 107 lượt / Tải về: 40 lượt
11/01/2017
14 Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Số/Ký hiệu: 07/BC-BCĐ ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 38 lượt / Tải về: 7 lượt
09/01/2017
15 V/v vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2017
Số/Ký hiệu: 14/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 47 lượt / Tải về: 11 lượt
09/01/2017
16 Kết quả hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2016 và kế hoạch vận động năm 2017
Số/Ký hiệu: 06/BC-HĐBT ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 30 lượt / Tải về: 2 lượt
09/01/2017
17 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2017
Số/Ký hiệu: 07/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 75 lượt / Tải về: 18 lượt
09/01/2017
18 Danh mục và nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành chương trình 135 năm 2016 của huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 08/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 96 lượt / Tải về: 28 lượt
09/01/2017
19 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 59 lượt / Tải về: 11 lượt
09/01/2017
20 V/v lập danh sách BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh sống vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn
Số/Ký hiệu: 11/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 56 lượt / Tải về: 12 lượt
06/01/2017